• 2021/01/12
  နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်(စ်)အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၈)(နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းနှင့်နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်(၁/၂၀၁၉)(နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ။
  view details
 • 2020/12/25
  Call for Registration in the 6th NIES International Forum (Session 2)
  view details
 • 2020/09/27
  COVID19 ကုသရေးအတွက် အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနှင့် ကျန်းမာရေးအင်အားစု ဆန္ဒပြုသူများ စာရင်းကောက်ယူခြင်း
  view details
 • 2020/07/24
  Undergraduates students to join Rector’s briefing online
  view details
 • 2020/07/24
  Join the Webinar “Medical School and Careers Panel Discussion” and learn more about USMLE
  view details