• 2022/04/25
  ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးပညာနှီးနွှယ်တက္ကသိုလ်များ၏(ဘွဲ့ကြို)သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည့် ကြေညာချက်
  view details
 • 2022/04/25
  ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ရူပဗေဒ၊ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့်အောင်မြင်ပီး ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် ဆေးပညာအခြေခံနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  view details
 • 2021/01/27
  နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်(စ်)အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၉)(ပုံမှန်)သင်တန်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ။
  view details
 • 2021/01/21
  နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၈)(နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းခုံအမှတ်စာရင်းနှင့်ဆေးရုံတာဝန်ချဇယား
  view details
 • 2021/01/20
  2nd Kyushu Myanmar Medical Education Seminar at 67th Myanmar Medical Conference to be chaired by Rector and leading Surgeons of UM1
  view details