• 2023/11/07
  ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များ၏ ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူများ စာရင်း
  view details
 • 2023/11/07
  ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
  view details
 • 2023/09/14
  ၂၀၂၃-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစား‌ပေးဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများအနက် (၁၉.၉.၂၀၂၃) နှင့် (၂၀.၉.၂၀၂၃) ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်မည့် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့် လူတွေ့ နှုတ်မေး စာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
  view details
 • 2023/06/25
  ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း၀င်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
  view details
 • 2022/12/01
  ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် ဆေးပညာပထမနှစ် (Medical Year 1)တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများ သတင်းပို့ရမည့် ရက်နှင့် သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ကြေညာခြင်း
  view details