2020/07/08
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ Email address များ ကောက်ခံခြင်း

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၏ ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများသင်ကြားနေရသော ဆရာဆရာမများ၏ Email များကို အောက်ပါပုံစံတွင် ဖြည့်သွင်းကြပါရန် နှိုးဆော်ပါသည်။ မိမိအမြဲ check လုပ်နေသော Email ကို ဖြည့်သွင်းပေးရန် လိုပါသည်။ Form ဖြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။ mohs.edu.mm email အား ဦးစားပေးဖြည့်သွင်းကြပါရန်နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် mohs.edu.mm email အား အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါက မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသော personal email အား ဖြည့်သွင်းပေးကြပါရန် နှင့် mohs.edu.mm email အသုံးပြု၍ ရလာသည့်အခါ E-learning System ရှိ မိမိ၏ profile တွင် email ကို ပြန်လည် ပြောင်းလဲနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ သတိပြုနိုင်ပါရန် -

  • ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၏ ဆရာ/မ မဟုတ်ပါက မိမိအား ပူးပေါင်းသင်ကြားပေးနိုင်ရန် တာဝန်ယူသောဌာနကို ရွေးပါရန်၊
  • မည်သည့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာမှ ဖိတ်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ၏ တိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် လာရောက်သင်ကြားပါက Medical Education ဟု ရွေးပါရန်။
  • Honorary Professor ဆရာ/မကြီးများ မိမိဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနကို ရွေးပေးပါရန် (UM1 Moodle Team မှလည်း ဖြည့်သွင်းပေးသွားပါမည်)
  • Emeritus Professor ဆရာ/မကြီးများ UM1 ဟုသာရွေးပေးပါရန် (UM1 Moodle Team မှလည်း ဖြည့်သွင်းပေးသွားပါမည်)