ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ (Union Civil Service Board) လျှောက်လွှာ‌ခေါ်ယူခြင်း။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန နှင့် အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် online စနစ်ဖြင့် (၂၇.၉.၂၀၂၂) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ပုံတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။