ပါမောက္ခဒေါက်တာဥမ္မာ - MBBS, MMedSc (Physiology), PhD, DipMedEd

Position

ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး

Telephone

+95-1-230789

Office

Room 105/106, 1st Wing, Pyay Campus

Duties and Responsibilities

Curricular

Training

 • ဘွဲ့ကြိုဆေးပညာသင်တန်းသားများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း
 • ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ (ဇီဝကမ္မဗေဒ) သင်တန်းသားများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
 • ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်းသားများအား အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း
 • BSc (Sports) အားကစားသိပ္ပံဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၏ ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊ သင်ကြားခြင်း
 • ဆရာဆရာများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း
 • ဒုတိယနှစ် ဘွဲ့ကြိုဆေးပညာ ဇီဝကမ္မဗေဒ သင်ရိုးအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကွပ်ကဲခြင်း၊
 • ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ (ဇီဝကမ္မဗေဒ) သင်တန်းသားများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
 • ဆေးပညာအခြေခံပါရဂူ (ဇီဝကမ္မဗေဒ) သင်တန်းသားများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
 • ချိတ်ဆက်သင်ကြားသော်သင်ရိုးညွန်းတမ်းပေါ်ပေါက်ရေးကော်မိတီတွင် ဇီတကမ္မဗဗေ ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း

Research

 • Administration and Management of postgraduate research laboratory in physiology department
 • Supervision of all research projects in physiology department

Extracurricular

 • Vice-president of Physiology and Biochemistry Society
 • Vice-president of Myanmar Society of Hypertension
 • Member of Ethical and Research Committee Member of Central Committee of Integrated Curriculum Development (CCICD)