2022/12/01
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများ သတင်းပို့ရမည့် ရက်နှင့် သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း (ခ) ၂/၂၀၂၂ အတန်းများကို ၈.၂.၂၀၂၂ နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည် ။
အဆိုပါ သင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းမရှိ၍ 1F or 2F သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသည်
နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း (ခ) သင်တန်း ၁/ ၂၀၂၃ တွင် သတင်းပို့ ကျောင်းအပ်ရမည်ဖြစ်သည် ။
၂.၁.၂၀၂၃ မှ စတင်၍ သတင်းပို့နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး ၊
၁၆.၁.၂၀၂၃ မှ စတင်ပြီး သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်​သည် ။။