2022/09/16
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် မိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဒီပလိုမာ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက် ကြေငြာခြင်း

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် မိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဒီပလိုမာ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက်ကြေငြာချက် pdf file ကို အောက်ပါ link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။   http://um1yangon.edu.mm/wp-content/uploads/2022/09/Dip-in-Family-Medicine.pdf