2020/07/24
ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် Online Meeting ဖြင့် တွေ့ဆုံကြရန် ကြေငြာခြင်း

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ပါမောက္ခချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးမှ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားကျောင်းသူများကို အတန်းလိုက် Online meeting ဖြင့် ဆွေးနွေးမှာကြားမည်ဖြစ်ပါ၍ မိမိသက်ဆိုင်ရာအတန်းအလိုက် အောက်ပါအချိန်တို့တွင် Zoom Cloud Meeting Application ဖြင့် Emial ဖြင့် ပေးပို့သော ID နှင့် Password များမှတစ်ဆင့် (မပျက်မကွက်) တက်ရောက်ကြပါရန် နှင့် Invitation Email မရရှိသောသူများ ရှိပါက နီးစပ်ရာ အတန်းတူသူငယ်ချင်းများမှတဆင့် ရယူ၍ ဝင်ရောက်ကြပါရန် နှိုးဆော်ပါသည်။

အစီအစဉ်

လက်ရှိ FP2 တက်ရောက်နေသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: လက်ရှိ FP2 တက်ရောက်နေသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 09:00 AM Rangoon  

Final Part 1 အောင်၍ Final Part 2 တက်မည့်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: Final Part 1 အောင်၍ Final Part 2 တက်မည့်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 10:00 AM Rangoon  

3rd MB အောင်၍ Final Part 1 တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: 3rd MB အောင်၍ Final Part 1 တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 11:00 AM Rangoon  

2nd MB အောင်၍ 3rd MB တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: 2nd MB အောင်၍ 3rd MB တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 12:00 PM Rangoon  

လက်ရှိ 2nd MB တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: လက်ရှိ 2nd MB တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 01:00 PM Rangoon  

Foundation Year ကျောင်းသား/သူ များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: Foundation Year ကျောင်းသား/သူ များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 02:00 PM Rangoon  

Supple ကျောင်းသား/သူများ (အတန်းအားလုံး) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Topic: Supple ကျောင်းသား/သူများ (အတန်းအားလုံး) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Time: Jul 26, 2020 03:00 PM Rangoon