2020/07/07
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအား Online/Face-to-Face Hybrid သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော Email နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကောက်ခံခြင်း

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအား Online/Face-to-Face Hybrid သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော Email နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ရောက်နေသူအားလုံးသည် အောက်ပါ Link တွင် မိမိတို့၏ အချက်အလက်များကို (၃၀-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ည ၇း၀၀ နာရီမတိုင်မီ နောက်ဆုံးထား၍ ဝင်ရောက်ဖြည့်ကြပါရန် နှိုးဆော်ပါသည်။ Form ဖြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။