um1_bnr
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်သည် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းအဖြစ် ဆရာဝန်ဘွဲ့ (MBBS) သင်တန်းကိုလည်းကောင်း၊ ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်တန်းများအဖြင့် အထူးပြုဘာသပ်ရပ်များ၏ ဒီပလိုမာ၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ၊ ဆေးပညာပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများကို လက်ခံသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။