ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) အခြေခံသိပ္ပံပညာသင်နှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသားလမ်းညွှန်စာအုပ် ထွက်ရှိမည်

၂၁/၂/၂၀၂၀

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) အခြေခံသိပ္ပံပညာသင်နှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသားလမ်းညွှန်စာအုပ် ကို လာမည့် ရက်သတ္တပတ်တွင် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံး သေချာစွာဖတ်ရှုလိုက်နာ၍ ဘွဲ့ကြိုဆေးပညာသင်ကျောင်းသားဘဝတွင် အကောင်းဆုံးရလာဒ်များကို ဖန်တီးရယူသွားကြနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထွက်ရှိသည့်အချိန်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ရယူနိုင်ရန်လည်း စီစဥ်ထားပါမည်။