ဒေါက်တာကလျာ - M.B.,B.S, Dip. Med. Ed.

Member Picture
Position

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

Telephone

095067245