2022/04/25
၂၀၂၀-ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ရူပဗေဒ၊ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့်အောင်မြင်ပီး ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန် ဆေးပညာအခြေခံနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း