2022/08/02
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရှိ ဆေးပညာ အခြေခံနှစ် Foundation Year (၅/၂၀၂၂) သင်တန်း၏ လစ်လပ်နေရာ များသို့ တက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စာရင်း ကြေညာခြင်း။

             ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရှိ ဆေးပညာ အခြေခံနှစ် Foundation Year (၅/၂၀၂၂) သင်တန်း၏ လစ်လပ်နေရာ များသို့ တက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စာရင်း။ ၁၂.၈. ၂၀၂၂ (သောကြာနေ့) နောက်ဆုံးထား သတင်းပို့ ကျောင်းအပ်နှံရမည် ဖြစ်ပါသည် ။