2020/01/27
ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

စာအမှတ် - ၇၇၁/၃ဆအ(စ)၂၀၂၀

ရက်စွဲ - ၂၇-၁-၂၀၂၀

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်မတ်လများအတွင်း ကျင်းပစစ်ဆေးမည့် ဤတက္ကသိုလ် တတိယအမ်ဘီဘီအက်စ် (၆/၂၀၁၉)သင်တန်း (ပုံမှန်)စာမေးပွဲ၏ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် ကို (၈-၂-၂၀၂၀) မှ (၁၆-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်လိုက်သည်