ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) အခြေခံသိပ္ပံပညာသင်နှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသားလမ်းညွှန်စာအုပ် ထွက်ရှိခြင်း

ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံး သေချာစွာဖတ်ရှုလိုက်နာ၍ ဘွဲ့ကြိုဆေးပညာသင်ကျောင်းသားဘဝတွင် အကောင်းဆုံးရလာဒ်များကို ဖန်တီးရယူသွားကြနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) အခြေခံသိပ္ပံပညာသင်နှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသားလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ထွက်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ Pdf file ကို အောက်ပါ linkတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ UM1 Program Guide UM-1 MBBSProgram Guide 2021