2022/09/16
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာနှင့် ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက် ကြေငြာခြင်း

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာနှင့် ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက် ကြေငြာချက် pdf file (Part 1 & 2) ကို အောက်ပါ link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။   http://um1yangon.edu.mm/wp-content/uploads/2022/09/DiplomaM.Sc-Entrance-Part1-pg-1-7.pdf   http://um1yangon.edu.mm/wp-content/uploads/2022/09/DiplomaM.Sc-Entrance-Part-2-Pg-8-19.pdf